זמן טלית 5.02

החל מעתה מותר להניח טלית

17/03/2024
 

נץ החמה 5.47

הזמן בו אפשר ואף רצוי להתחיל את תפילת העמידה של שחרית

17/03/2024
 

סוף זמן קריאת שמע ראשון 8.12

עד כעת יש להספיק לקרוא קריאת שמע (אם עדיין לא התפללת)

17/03/2024
 

סוף זמן קריאת שמע שני 8.48

אם לא הספקת את הזמן הקודם לקריאת שמע, קרא עד שעה זו לכל המאוחר

17/03/2024
 

סוף זמן תפילה 9.24

עד זמן זה עליך להתפלל תפילת שחרית (תפילת העמידה)

17/03/2024
 

סוף זמן תפילה שני 9.48

אם פספסת את הקודם, עד זמן זה עליך להתפלל שחרית לכל המאוחר

17/03/2024
 

מנחה גדולה 12.18

מזמן זה מותר להתפלל תפילת 'מנחה'

17/03/2024
 

שקיעה 17.51

עד זמן זה עליך להתפלל מנחה

17/03/2024
 

צאת הכוכבים 18.10

מזמן זה אפשר להתפלל ערבית

17/03/2024