יש בזה כמה עניינים ונרחיב על כך בהמשך
דבר זה נסתר מעינינו. אנחנו כן יכולים להרבות בלימוד תורה אהבת ישראל ומתן בסתר. גם כאן נרחיה אי"ה בימים הקרובים
צור עימנו קשר. ו... לא. זהו העונג המופלא ביותר. - היכולת לעשות דבר הגדול מכולנו.
נשמח לשמוע אותך.
כתוב לנו כאן או ב'צור קשר'

תודה על האמון...
'חזקים יחד'