רוצה לתת \ צריך לקבל?
יהודי יקר. אנחנו ב'חזקים יחד' עושים את הכל כולל הכל כדי להיות 'חזקים יחד'. לכן הקמנו לשונית זו, בה תוכל לקחת חלק – אם מצד הנותנים ב"ה, ואם מצד המקבלים. לכל אחד עלולים להיות זמנים בחייו בהם הוא צריך לעזרה קטנה ומקומית. איננו מתחייבים שתמיד תהיה לנו אפשרות לכך, אבל את הלב וודאי שניתן וננסה לסייע ככל מידת יכולתנו. נשתדל ונקווה שגם תהיה בידינו אפשרות ליותר מזה