זמן טלית 5.04

החל מעתה מותר להניח טלית

16/03/2024
 

נץ החמה 5.49

הזמן בו אפשר ואף רצוי להתחיל את תפילת העמידה של שחרית

16/03/2024
 

סוף זמן קריאת שמע ראשון 8.13

עד כעת יש להספיק לקרוא קריאת שמע (אם עדיין לא התפללת)

16/03/2024
 

סוף זמן קריאת שמע שני 8.49

אם לא הספקת את הזמן הקודם לקריאת שמע, קרא עד שעה זו לכל המאוחר

16/03/2024
 

סוף זמן תפילה 9.25

עד זמן זה עליך להתפלל תפילת שחרית (תפילת העמידה)

16/03/2024
 

סוף זמן תפילה שני 9.49

אם פספסת את הקודם, עד זמן זה עליך להתפלל שחרית לכל המאוחר

16/03/2024
 

מנחה גדולה 12.19

מזמן זה מותר להתפלל תפילת 'מנחה'

16/03/2024
 

שקיעה 17.50

עד זמן זה עליך להתפלל מנחה

16/03/2024
 

צאת הכוכבים 18.09

מזמן זה אפשר להתפלל ערבית

16/03/2024