ערב שבת פרשת פקודי

הדלקת הנרות: 17.30 צאת השבת: 18.26 צאת השבת לשיטת ר"ת: 19.23 אשריכם ישראל המתכוננים לשבת קודש ואשרי מי שיוכל לקפוץ לטבילה במקווה - לטהר ולהכין את הנפש לימים הבאים לקראתנו...

15/03/2024
 

שבת פרשת פקודי

שבת זו נקראת 'שבת הפסקה' כי אין בה יוצרות והיא מפסיקה בין 'שבת שקלים' ל'שבת זכור' שתהיה בשבת הבאה. 'שבת הפסקה' ניתנת לשם 'הפסקה' - ליתן רווח בין פרשה לפרשה להתבונן ולהתרומם. להתקרב לבורא עולם עוד ועוד אכי"ר

16/03/2024
 

יום ראשון - ז' אדר ב' - יום פטירת משה רבנו

יש הצמים ביום זה. וגם אלו שאוכלים, כדאי לכוון בברכת המזון - בברכת הזן - הברכה אותה תיקן משה רבנו עבורנו כמו בתפילת שחרית 'ויאמינו בה' ובמשה עבדו'... בשנים כתיקונם, יש הרבה העולים להשתטח על ציונו של רשב"י במירון. בימים אלו הזמנים מתוחים וכל אחד יפעל כעצת רבותיו

17/03/2024
 

יום חמישי - תענית אסתר (מוקדם)

צום 'תענית אסתר' נקבע כדי שנזכור את הנס שנעשה בזמן מרדכי הצדיק ואסתר המלכה על ידי תפילת עם ישראל וזעקתם. תחילת הצום: 4.30 לפנות בוקר צאת הצום: 18.13 בערב אלו שלא קדשו את הלבנה עד כעת, צריכים לקדשה כעת.

21/03/2024