המושג השבועי

'וַיְהִי מִמָּחֳרָת וַיֵּשֶׁב מֹשֶׁה לִשְׁפֹּט אֶת הָעָם וַיַּעֲמֹד הָעָם עַל מֹשֶׁה מִן הַבֹּקֶר עַד  הָעָרֶב'

'מן הבקר עד הערב - תנא רבי חייא בר רב מדיפתי, וכי תעלה על דעתך שמשה יושב ודן כל היום כולו תורתו מתי נעשית, אלא לומר לך, כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפי' שעה אחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף להקב"ה במעשה בראשית, כתיב הכא ויעמד העם על משה מן הבקר עד הערב וכתיב התם (פ' בראשית) ויהי ערב ויהי בקר' (שבת י.)

הסבר והרחבה (הגהות 'תורה תמימה'):

בטור חו"מ סי' א' הסביר התדמות הענינים, מפני שהדן דין אמת הוא בגדר מקיים העולם דמונע בני אדם מגזל ועולה וכדומה מדברים הגורמים להירוס ישובו של עולם, כנודע, עיין שם, ואפשר לומר שמדייק הדורש מה שבפסוק הבא כתיב מן בקר עד ערב בלא ההי"ן, וכן בכ"מ כתיב מבקר עד ערב, וכאן כתיב בההי"ן הידועין מן הבקר עד הערב, ורומז למ"ש במנחות כ"ט ב' עוה"ז בה"א נברא, ולכן דריש דהוי כמו שמקיים בריאת העולם, כמש"כ, ודו"ק:


אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם.
אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים.
ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכל להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלך.

אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם. אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה. זהו מאמר כללי שתוכלו להשתמש בו להוספת תכני מאמרים / נושאים באתר שלכם.

אתה יכול לערוך את כל הטקסט הזה ולהחליף אותו בכל מה שיש לך לומר במאמר החדשות / הנושא שלך. אתה יכול גם לשנות את הכותרת הרשומה לעיל ולהוסיף גם מאמרים חדשים. ערוך את המאמרים שלך מהכרטיסייה דפים על ידי לחיצה על כפתור העריכה.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.